Vertrouwelijkheidsverklaring

De Fluid Industry Groep bestaat uit drie vennootschappen, nl. DOEDIJNS FLUID INDUSTRY (B), la S.A.R.L. DABOMPRE ENGINEERING (L)                                                                                                en FLUID INDUSTRY TIANJIN HYDRAULIC MACHINERY Co L.T.D. (CN).

De Fluid Industry Groep respecteert de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van zijn website en verbindt zich ertoe hun persoonsgegevens te beschermen.                                                    In deze vertrouwelijkheidsverklaring wordt duidelijk gemaakt dat op deze website persoonsgegevens worden verzameld.                                                                                                                        Door hun akkoord te geven bij het invoeren van hun persoonsgegevens op deze website stemmen de bezoekers ermee in dat hun gegevens worden verzameld                                                      en gebruikt zoals bepaald in deze vertrouwelijkheidsverklaring.

• De Fluid Industry Groep verzamelt de persoonlijke identiteitsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ...)
• De Fluid Industry Groep verzamelt tevens anonieme informatie                                                                                                                                                                                                                                  (totaal aantal bezoeken op de website, aantal bezoeken op elke pagina van de website, domeinnamen van de internetproviders van de bezoekers, IP-adressen, cookies…).
• De Fluid Industry Groep gebruikt de gegevens met betrekking tot de bezoekers van deze website met het oog op het bedrijfsmanagement,                                                                                            de promotie van zijn producten, diensten en de opstelling van gebruiksstatistieken van de website. 

De wijze waarop de  Fluid Industry Groep door middel van deze website persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, is geregeld door:

• de Belgische wetgeving, meer bepaald de wet van 8 december 1992 en het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001,                                                                                                                                      en heeft het voorwerp uitgemaakt van een  verklaring bij de commissie persoonlijke levenssfeer.
• de Luxemburgse wetgeving, meer bepaald de wet van 2 augustus 2002,                                                                                                                                                                                                                   en heeft het voorwerp uitgemaakt van een verklaring bij de Commissie Nationale pour la Protection des Données. 

De Fluid Industry Groep behoudt zich het recht voor om deze vetrouwelijkheidsverklaring te wijzigen en beveelt de bezoekers aan deze geregeld te bezoeken om op de hoogte te blijven van de wijzigingen. 

Indien u de mogelijkheid van de Fluid Industry Groep om gebruik te maken van uw persoonsgegevens wilt deactiveren, volstaat het hier te klikken