Algemene gebruiksvoorwaarden van de newsletter

Definities

Newsletter: Een newsletter, of nieuwsbrief of infobrief of cyberbrief is een nieuwsdocument dat periodiek per e-mail naar een distributielijst van een vooraf ingeschreven groep van personen wordt gestuurd.

De infobrief of newsletter kan eveneens worden gedownload wanneer men zich op de Fluid Industry-website heeft ingeschreven. 

- Referentie-e-mail: Dit is uw elektronisch adres. Wij zullen dit adres gebruiken om met u te communiceren.                                                                                                                                                    Uw elektronisch adres moet overeenstemmen met het volgende: monmon@mondomaine.com 

  Het adres dat u vermeldt mag geen spatie en geen accent bevatten.                                                                                                                                                                                                                        Het moet eindigen op een suffix van het type .com, .fr, .net of andere landcodes. 

  
 - Abonnee: Een abonnee is een natuurlijk rechtspersoon die zich op de newsletter van Fluid Industry heeft ingeschreven.                                                                                                                               Een abonnee heeft kennis genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en heeft ze aanvaard. 

 Inschrijfprocedure
  
- De newsletter is een volledig gratis dienst. Van elke beslissing van Fluid Industry die een invloed zou hebben op de kosteloze aard                                                                                                        van de genoemde newsletters zou de abonnee rechtstreeks en voorafgaandelijk op de hoogte worden gebracht,                                                                                                                                          en wel om deze zijn toestemming te laten geven met de inschrijving op een betalende newsletter-dienst.

- De inschrijvingsprocedure bestaat eenvoudigweg in het invullen van een referentie-e-mail en een bijhorende inschrijfformulier                                                                                                                  met verplichte velden om de registratie te kunnen valideren. 

- Door het inschrijvingsformulier in zijn geheel te valideren aanvaardt de gebruiker totaal                                                                                                                                                                                  en volledig de algemene gebruiksvoorwaarden van Fluid Industry. 

- Het is mogelijk dat één of meerdere e-mailadressen per vergissing in onze verzendingslijst terechtkomen.                                                                                                                                                      Fluid Industry heeft echter een uitschrijfsysteem en blacklist gecreëerd waardoor de klant zich van onze newsletter kan uitschrijven.                                                                                                  Fluid Industry wijst elke aansprankelijkheid af indien een niet-ingeschreven gebruiker de newsletter zelfs meermaals per vergissing ontvangt. (Zie uitschrijfprocedure) 

Aangeboden dienst: 

De newsletters worden automatisch naar de abonnees gestuurd.                                                                                                                                                                                                                          De verzending kan dagelijks of wekelijks gebeuren en wel via het referentie-e-mailadres dat ons door de abonnee werd bezorgd. 

De content van de newsletters wordt door Fluid Industry aangeleverd en deze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van het gebruik van de newsletters door de abonnees.                                                                                                                                                                                                                                                                                    De newsletters worden immers verdeeld ter informatie en kunnen voor geen andere doeleinden worden gebruikt.                                                                                                                                      Ze kunnen informatie van allerlei aard bevatten: promotieaanbiedingen, algemene informatie over de Fluid Industry-groep en zijn partnerbedrijven, nieuws enz. 
    
Uitschrijfprocedure

Elke abonnee op de newsletter beschikt over de mogelijkheid om zicht uit te schrijven alsmede over een toegangsrecht en een recht tot wijziging van zijn naamgegevens,                                  en dit, krachtens de bepalingen van de wetten op de informatica en de vrijheid (" Lois Informatique et Libertés").                                                                                                                                          Zo kan de abonnee zijn persoonlijk profiel te allen tijde wijzigen.                                                                                                                                                                                                                        Fluid Industry verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de veiligheid van de databases met naamgegevens te verzekeren. 

Om af te melden hebt u twee mogelijkheden: 

1. Wijzig u profiel via ons online forum. Ziehier de te volgen stappen: 
 - Meld aan op onze Fluid Industry-connectiviteitsmodule met uw aanmeldnaam (login) en uw wachtwoord. 
 - Klik na het aanmelden op het menu Forum rechts bovenaan de pagina. 
 - Zodra u zich op het Forum bevindt, klikt u op het tabblad "Profiel" 
 - U hebt dan de mogelijkheid om uw "profiel" te wijzigen via het tabblad "Wijzigen", door te klikken op het submenu "Mijn profiel wijzigen"                                                                                                 - Klik dan op het tabblad Informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                 - Om af te sluiten klikt u op het vakje "Ik schrijf me in op Fluid Industry-newsletter" uit.                                                                                                                                                                                         - Klik dan op registreren. 

2. Zend een e-mail naar het volgende adres: website@fluidindstry.com                                                                                                                                                                                                                      - Breng ons op de hoogte van uw verzoek tot uitschrijving, wij zullen zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. 

Mocht u ondanks uw uitschrijving toch nog een newsletter ontvangen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst "Business Intelligence" via een van onze callcenters.                  Wij zullen alles in het werk stellen opdat deze vergissing zich niet meer zou herhalen. Fluid Industry wijst elke aansprankelijkheid af indien u niet alle mogelijkheden om u uit te schrijven          hebt benut.